رشد ۴۳ درصدی ساخت مسکن در تهران

0
149
مسکن

بر اساس این گزارش، در شهر تهران، در تابستان سال ۱۴۰۲ ، تعداد ١٣٧٣٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۴۳/۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷/۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش نبض تهران، مرکز آمار ایران گزارش بررسی نتایج طرح “گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور” در فصل تابستان سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در شهر تهران، در تابستان سال ۱۴۰۲ ، تعداد ١٣٧٣٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۴۳/۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷/۲ درصد افزایش داشته است.

‏متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۷/۲ واحد بوده است.

تعداد ۱۹۰۳ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان ۱۴۰۲ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ۳۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۹/۸ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ۱۴۰۲ بالغ ‌بر ٢٤٨٩ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۴۸/۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۰/۲ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی ۱۳۰۸ مترمربع بوده است.

بر اساس این گزارش، در کل نقاط شهری کشور، در تابستان سال ۱۴۰۲، تعداد ٩١٤٥٣ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۷/۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٦/٦ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۳/۸واحد بوده است‌.

تعداد ٢٣٩١٨ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ۱۴۰۲ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ١٩/١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢١/٢ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در تابستان ۱۴۰۲ حدود ١٦٤٩٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹/۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶۹۰ مترمربع بوده است.

انتهای پیام/؛

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here